Gmina ZR/SD – definicja

print

Gmina ZR/SD  to skrót od pojęcia gmina zrównoważonego rozwoju (sustainable development)

O gminie możemy powiedzieć, że jest gminą zrównoważonego rozwoju, jeżeli:

– w swojej wizji,  zawarła rozwój gospodarczy w określonej dalekiej przyszłości z jednoczesnym poszanowaniem środowiska i potrzeb społeczności świata oraz

– taką wizję przełożyła na strategię zrównoważonego rozwoju,  w sposób umożliwiający kontrolę jej realizacji, a

– system planistycznego i operacyjnego zarządzania przystosowuje do raportowania postępów na drodze do zrównoważonego rozwoju,

– strategię zharmonizowała co do formy i treści ze strategią UE, krajową i lokalnymi strategiami zrównoważonego rozwoju, lub podjęła działania w tym kierunku,

wypracowała i ogłosiła deklarację kultury gminy w duchu zrównoważonego rozwoju.