Kultura i biznes

print

„Kultura to każde marzenie i każda praca zmierzająca do stworzenia człowieka (…)” Denis de Rougemont

Biznes, nie tylko ten z sektora kultury, swoim działaniem przyczynia się do rozwoju kultury.

Oto wybrane cytaty z Komunikatu dotyczącego Europejskiej agendy kultury w dobie globalizacji świata KOM(2007) 242:

„Kultura leży u podstaw rozwoju człowieka i cywilizacji. Kultura sprawia, że ludzie mają nadzieję i marzenia, ponieważ pobudza nasze zmysły i pozwala w nowy sposób patrzeć na rzeczywistość. Stymulując dialog i wyzwalając pasje, kultura zbliża ludzi, w taki sposób, że ich jednoczy, a nie dzieli. Kulturę, należy traktować, jako zbiór różnorodnych cech duchowych i materialnych, charakteryzujących społeczeństwo lub grupę społeczną. Kultura obejmuje literaturę i sztukę, ale także style życia, systemy wartości, tradycje i przekonania.(…)

(…)kultura stanowi niezbędny element w realizacji celów strategicznych UE, tj. dobrobytu, solidarności i bezpieczeństwa(…)

(…)istnieje ścisły związek między propagowaniem kultury i kreatywności a prawodawstwem UE(…)

(…)Komisja chciałaby ogłosić rok 2009 Europejskim Rokiem Kreatywności i Innowacji(…)

(…)Cele Europejskiej Agendy Kultury: …trzy wzajemnie powiązane(…)

– propagowanie różnorodności kulturowej i dialogu międzykulturowego;

-propagowanie kultury w celu pobudzania kreatywności w ramach strategii lizbońskiej na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia;

– propagowanie kultury jako istotnego elementu w stosunkach międzynarodowych Unii.(…)

(…)”Inteligencja jest zaprogramowana na tworzenie różnic”. Francesco Alberoni

(…)Kreatywność jest podstawą innowacyjności społecznej i technologicznej, a więc istotnym czynnikiem pobudzającym wzrost, konkurencyjność i tworzenie miejsc pracy(…)

(…)”Kultura nie jest luksusem, jest koniecznością”. Gao Xingjian

(…)” koniec cytatów

Wypracowanie Deklaracja Kultury danej jednostki organizacyjnej w duchu zrównoważonego rozwoju jest rzeczą ważną.