Mecenas Festiwalu ZR/SD-M

print

Pakiet Mecenas Międzynarodowego Festiwalu Zrównoważonego Rozwoju i Muzyki  Opole IX – XII 2010

(Mecenas Międzynarodowego Festiwalu ZR/SD-M Opole 2010)

Mecenas Międzynarodowego Festiwalu ZR/SD-M 2010 ma prawo do:

używania

tytułu „Mecenas Międzynarodowego Festiwalu Zrównoważonego Rozwoju i Muzyki, Opole 2010″, jak również tytułu „Mecenas Międzynarodowego Festiwalu ZR/SD-M Opole 2010″ w kontaktach krajowych i zagranicznych od daty podpisania umowy z EMI

czynnego udziału w Gali Inauguracyjnej

udział Przedstawiciela Firmy w Gali Inauguracyjnej i Gali Zamykającej Festiwal zgodnie ze scenariuszem, który przewiduje możliwość wypowiedzi na scenie

zaproszeń

10 dwuosobowych zaproszeń na Galę Inauguracyjną 7 września 2010 (20 miejsc )

10 dwuosobowych zaproszeń na Galę Zamykającą Festiwal 7 grudzień 2010 (20 miejsc)

uczestnictwa

w Klubie Zrównoważonego Rozwoju (Klub ZR/SD) na zasadach członka założyciela

komunikatów prasowych, afiszy i materiałów reklamowych dotyczących Festiwalu ZR/SD-M Opole 2010

informowanie o Firmie w komunikatach, na stronie EMI , na wszystkich afiszach związanych z Festiwalem, w materiałach reklamowych i prasowych, podczas Gali Inauguracyjnej i Gali Zamykającej Festiwal ZR/SD-M Opole 2010, w materiałach warsztatów i koncertów ww. Festiwalu

zamieszczenia Logo Firmy w:

materiałach reklamujących Festiwal (w tym afisze)

zaproszeniu na każdą Gale

programie każdej Gali

materiałach informacyjnych pięciu warsztatów pod tytułem „Zrównoważony rozwój – wizja i praktyka XXI wieku”

programach wszystkich koncertów Festiwalu

na głównej stronie Internetowej firmy EMI

reklamach u Partnerów Medialnych

zamieszczenie aktywnego linku do strony Firmy

na głównej stronie EMI aktywne linkowanie Logo Firmy do strony głównej Firmy

zamieszczenia baneru reklamowego Firmy

zawieszenie do końca sierpnia 2011, w terminie 5 dni od daty otrzymania baneru i podpisania umowy, na głównej stronie EMI, stronie Festiwalu ZR/SD-M i stronie Mecenas Festiwalu ZR/SD-M internetowej reklamy zgodnie z warunkami określonymi w umowie

zamieszczenie całostronicowej reklamy Firmy w:

książce W. Pazdan „Zrównoważony rozwój i muzyka” rozdawanej na wszystkich imprezach Festiwalu; treść i formę elektroniczną w uzgodnionym formacie przygotowuje Firma

stoiska promocyjnego Firmy:

stoisko promocyjne firmy w foyer Gali

tablic reklamowych

ustawienie 2 tablic reklamowych, przygotowanych przez Firmę, w foyer podczas każdej Gali,

hostess

możliwość wprowadzenia na każdą Gale po 5 hostess reprezentujących Firmę

serwisu foto

przekazanie Firmie praw autorskich majątkowych do zdjęć wykonywanych przez jej serwis fotograficzny podczas każdej Gali, warsztatów i koncertów Festiwalu

Odpłatność za Pakiet „Mecenas Festiwalu ZR/SD-M Opole 2010″ wynosi 25000zł.