Muzyka i …

print

Ponieważ wdrażanie zrównoważonego rozwoju jest ściśle związane z duchowością człowieka, a duchowość jest związana z muzyką, dlatego warto przeczytać wybrane z literatury cytaty:Muzyka to początek i koniec wszelkiej mowy.

Ryszard Wagner, XIX w.n.e., niemiecki kompozytor, poeta i teoretyk sztuki


Muzyka to jest wyłom, przez który dusza, jak więzień z więzienia, leci czasem w regiony wolności. Muzyka to córa wszystkich muz.

Stefan Żeromski, XIX w.n.e., polski pisarz

  

Muzyka to chińska łamigłówka, którą każdy rozwiązuje po swojemu i zawsze dobrze, bo jest bez rozwiązania. 

Władysław Stanisław Reymont, XIX/XX w.n.e. polski pisarz

 

Muzyka jest matematyką tajemną, której elementy sięgają nieskończoności. Nie jest ograniczona do mniej lub więcej niemego odtwarzania natury, lecz zdolna jest wykrywać utajone związki między naturą i wyobraźnią. 

Klaudiusz Debussy, XIX/XX w.n.e., kompozytor francuski


Bach mi przypomina astronoma – jedni nic nie zdołają dojrzeć u niego, prócz szeregu cyfr zawiłych, ale drugich, co go czuć i rozumieć potrafią, prowadzi Bach do swojej lunety olbrzymiej i pozwala przez nią admirować swych arcydzieł gwiazdy. Jeśli jaka epoka odwróci się od Bacha, da sobie smutne świadectwo płytkości, głupoty i zepsutego gustu.

Fryderyk Chopin, XIX w.n.e., kompozytor polski

  

Każde doskonałe dzieło sztuki jest moralnym postępem ludzkości. 

Ludwig van Beethoven, XVIII/XIX w.n.e., kompozytor niemiecki


 Muzyka – potrzebą narodów. 

Ludwig van Beethoven, XVIII/XIX w.n.e., kompozytor niemiecki

 

Muzyka jest wyższym objawieniem niż wszystka mądrość i jakakolwiek filozofia. 

Ludwig van Beethoven, XVIII/XIX w.n.e., kompozytor niemiecki

 

Muzyka, cokolwiek by mówić, nie jest językiem zrozumiałym ogólnie; konieczny jest łuk słowa, by strzała dźwięku mogła wniknąć do wszystkich serc. 

Romain Rolland, XIX/XX w.n.e., francuski pisarz i muzykolog

 

Od muzyki piękniejsza tylko cisza. 

Paul Claudel, XIX/XX w.n.e., poeta francuski

 

Muzyka ziemska jest odbiciem muzyki sfer. 

Pitagoras, VI/V w.p.n.e., grecki matematyk i filozof

 

Muzyka jest stenografią uczuć. 

Lew Tołstoj, XIX/XX w.n.e., rosyjski pisarz

 

Muzyka jest to sztuka smucenia się i cieszenia bez powodu. 

Tadeusz Kotarbiński, XIX/XX w.n.e., polski filozof, logik i metodolog

 

Szczęśliwym, kto może być kompozytorem i wykonawcą zarazem. 

Fryderyk Chopin, XIX w.n.e., kompozytor polski


Przede wszystkim artyści są ludźmi, którzy pragną stać się nieludzkimi. Szukają w trudzie śladów nieludzkości, śladów niespotykanych nigdzie w naturze. Te ślady są prawdą i poza nimi nie znamy żadnej rzeczywistości. 

Guillaume Appolinaire, XIX/XX w.n.e., poeta francuski

 

Sztuka nie ma żadnego celu, jest celem sama w sobie, jest absolutem, bo jest odbiciem absolutu – duszy. 

Stanisław Przybyszewski, XIX/XX w.n.e., polski pisarz

 

Sztuka dociera do jądra wszechrzeczy, wnika we wszystkie tajnie i głębie. 

Stanisław Przybyszewski, XIX/XX w.n.e., polski pisarz

 

Nigdy nie odkryje się rzeczywistości raz na zawsze. Prawda będzie zawsze nowa. Inaczej byłaby tylko systemem, jeszcze nędzniejszym od natury. 

Guillaume Appolinaire, XIX/XX w.n.e., poeta francuski

 

Świadome Ja jest tylko pianą, raz po raz przez ocean na brzeg wyrzucaną. 

Stanisław Przybyszewski, XIX/XX w.n.e., polski pisarz

 

Rzeczywistość jest z tej samej przędzy co marzenia. 

Władysław Stanisław Reymont, XIX/XX w.n.e. polski pisarzRozum nie jest, jak uczą niektórzy początkiem i przewodnikiem cnoty – tę rolę spełniają popędy. Najpierw musi się wytworzyć nieświadomy pęd ku temu co szlachetne, a potem dopiero rozum udziela swego przyzwolenia i sądu. Dlatego też popędy skierowane ku cnocie stanowią lepszy punkt wyjścia niż rozum. Przyzwyczajenie staje się drugą naturą.

Arystoteles, IV w.p.n.e., filozof grecki

 

Zmysły deformują, umysł kształtuje. 

Georges Braque, XIX/XX w.n.e., malarz, grafik i rzezbiarz francuski

 

Zdobywanie kultury wymaga znacznego wkładu energii duchowej. 

Georgie Duhamel, XIX/XX, pisarz francuski

 

Głównym celem edukacji jest nie nauka, ale rozbudzenie ducha. 

Ernest Renan, XIX w.n.e., orientalista, biblista francuski

 

Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy. 

Albert Einstein, XIX/XX w.n.e., fizyk niemiecki

 

Dzięki mózgowi myślimy, że myślimy. 

Ambrowe Bierce, XIX/XX w.n.e., pisarz amerykański

 

Nie ma większej siły nad myśl. 

Stanisław Witkiewicz, ojciec, XIX/XX w.n.e., polski malarz, pisarz i krytyk

 

Sztuka to sama przyroda, tylko przyroda uświadomiona niejako. 

Władysław Stanisław Reymont, XIX/XX w.n.e. polski pisarz

 

Każda dusza urobiona jest przez wieki i chce, czy nie chce, wieki tworzy. 

Luis Bunuel, XX w.n.e., hiszpański reżyser filmowy

 

Człowiek jest modelem świata. 

Leonardo da Vinci, XV/XVI w.n.e., malarz, rzezbiarz, architekt, technik, badacz przyrody i filozof

 

Spójrzcie na wszechświat, lecz nie oczyma sów bojących się światła, a przekonacie się, że istnieje i zwycięża tylko prawda. 

Thomas Carlyle, XVIII/XIX w.n.e., pisarz angielski

 

Kto patrzy w dna studzien, musi ich odbicie mieć w oczach i na świetle dziennym. 

Władysław Stanisław Reymont, XIX/XX w.n.e. polski pisarz

 

Pochylaj się nad własną studnią, ażeby dostrzec w głębi gwiazdy lśniące na wielkim niebie. 

Zaratustra, VII/VI w.p.n.e., perski twórca religii, prorok

 

Złym musi być człowiek, który nie lubi pieśni, śpiewu lub muzyki. 

William Szekspir, XVI/XVII w.n.e., angielski poeta, dramaturg i aktor

 

Muzyka jest sztuką najbardziej demokratyczną. 

Karol Szymanowski, XIX/XX w.n.e., kompozytor polski

 

Artyści na najwyższym szczeblu nadają barwę i wyraz epoce, w której żyją. 

Karol Szymanowski, XIX/XX w.n.e., kompozytor polski

 

Najdziwniejszym z ludzi jest geniusz, ten tak daleko w przyszłość wybiega, że ginie z oczu ludzi z nim żyjących, a nie wiadomo, które pokolenie pojąć go zdoła. Geniusz ma wielki nos i świetny wąchalitis, którym kierunek wiatru przyszłości wyczuwa. 

Fryderyk Chopin, XIX w.n.e., kompozytor polski

 

Najmilsza ludziom nadzieja. 

 Bias z Prieny, VI/V w.p.n.e., filozof, poeta grecki


W górę, wzwyż aż póki gwiazd własnych nie ujrzysz pod twymi stopami! 

Zaratustra, VII/VI w.p.n.e., perski twórca religii, prorok