Opiekun Festiwalu ZR/SD-M

print

Pakiet: Opiekun Międzynarodowego Festiwalu Zrównoważonego Rozwoju i Muzyki  Opole IX – XII 2010

(Opiekun Międzynarodowego Festiwalu ZR/SD-M Opole 2010)

Opiekun Międzynarodowego Festiwalu ZR/SD-M Opole 2010 ma prawo do:

używania tytułów:

 „Opiekun Międzynarodowego Festiwalu Zrównoważonego Rozwoju i Muzyki Opole 2010″, „Opiekun Międzynarodowego Festiwalu ZR/SD-M Opole 2010″ w kontaktach krajowych i zagranicznych od daty podpisania umowy z EMI do 31 grudnia 2011

zaproszeń

1 dwuosobowe zaproszenie na Galę Inauguracyjną 7 września 2010 (dwa miejsca)

1 dwuosobowe zaproszenie na Galę Zamykającą Festiwal 7 grudzień 2010 (dwa miejsca)

uczestnictwa

w Klubie Zrównoważonego Rozwoju (Klub ZR/SD) na zasadach członka założyciela

komunikatów w materiałach reklamowych dotyczących Festiwalu ZR/SD-M Opole 2010

informowanie o Firmie na stronie EMI

zamieszczenia Logo Firmy:

na głównej stronie Internetowej firmy EMI

zamieszczenia aktywnego linku do strony Firmy

na głównej stronie EMI aktywne linkowanie Logo Firmy do strony głównej Firmy.

Odpłatność za Pakiet „Opiekun Międzynarodowego Festiwalu ZR/SD-M Opole 2010″ wynosi 5000zł.