Przyjaciel Festiwalu ZR/SD-M

print

Pakiet Przyjaciel Międzynarodowego Festiwalu Zrównoważonego Rozwoju i Muzyki  Opole IX – XII 2010

(Przyjaciel Międzynarodowego Festiwalu ZR/SD-M Opole 2010)

Przyjaciel Międzynarodowego Festiwalu ZR/SD-M 2010 ma prawo do:

używania tytułów:

„Przyjaciel Międzynarodowego Festiwalu Zrównoważonego Rozwoju i Muzyki, Opole 2010″, jak również tytułu „Przyjaciel Międzynarodowego Festiwalu ZR/SD-M Opole 2010″ w kontaktach krajowych i zagranicznych od daty podpisania umowy z EMI do 31 grudnia 2011.

czynnego udziału w Gali Inauguracyjnej

udział Przedstawiciela Firmy w Gali Inauguracyjnej i Gali Zamykającej Festiwal zgodnie ze scenariuszem, który przewiduje możliwość wypowiedzi na scenie.

zaproszeń

5 dwuosobowych zaproszeń na Galę Inauguracyjną 7 września 2010 (10 miejsc )

5 dwuosobowych zaproszeń na Galę Zamykającą Festiwal 7 grudzień 2010 (10 miejsc).

uczestnictwa

w Klubie Zrównoważonego Rozwoju (Klub ZR/SD) na zasadach członka założyciela

komunikatów, afiszy i materiałów reklamowych dotyczących Festiwalu ZR/SD-M Opole 2010

informowanie o Firmie w komunikatach, na stronie EMI, na wszystkich afiszach związanych z Festiwalem, w materiałach reklamowych podczas Gali Inauguracyjnej i Gali Zamykającej Festiwal ZR/SD-M Opole 2010, w materiałach warsztatów i koncertów ww. Festiwalu.

zamieszczenia Logo Firmy w:

materiałach reklamujących Festiwal (w tym afisze)

zaproszeniu na każdą Gale

programie każdej Gali

materiałach informacyjnych pięciu Warsztatów pod tytułem „Zrównoważony rozwój – wizja i praktyka XXI wieku”

programach wszystkich koncertów Festiwalu

na głównej stronie Internetowej firmy EMI

zamieszczenia aktywnego linku do strony Firmy

na głównej stronie EMI aktywne linkowanie Loga Firmy do strony głównej Firmy

zamieszczenia całostronicowej reklamy Firmy w:

książce W. Pazdan „Zrównoważony Rozwój i Muzyka” rozdawanej na wszystkich imprezach Festiwalu; treść i formę elektroniczną w uzgodnionym formacie przygotowuje Firma

tablic reklamowych

ustawienie 1 tablicy reklamowej, przygotowanej przez Firmę, w foyer podczas każdej Gali

hostess

możliwość wprowadzenia na każdą Gale po 1 hostessie reprezentującej Firmę

Odpłatność za Pakiet „Przyjaciel Międzynarodowego Festiwalu ZR/SD-M Opole 2010″ wynosi 15000zł.