• Strona

  EMI Wanda Pazdan - archiwalna strona.

  Sorry for inconveniences.

 • Recent Posts

 • Categories

 • Archiwum


 • Logo festiwalu


  Commune ZR/SD – definition
  Wanda Pazdan 30 Nov 2008

  “Gmina ZR/SD”  stands for ” zrównoważonego rozwoju” / sustainable development commune. In Polish “sustainable development” means “zrównoważony rozwój”.

  Commune can be called a sustainable development commune if:

  – in its vision statement it has included economical development in the specified remote future, along with respect to the world environment and needs of people on the world,

  – and has transformed such a vision into a strategy of sustainable development in a manner which ensures control of its implementation,

  – while its planning and operation management system has been adapted to reporting progress in pursuit of sustainable development,

  – the strategy has been harmonised with EU strategy, national and local sustainable development strategies,

  it has developed and announced a declaration of the culture of sustainable development.

  Komentarze wyłączone.


  SUSTAINABLE DEVELOPMENT


  Logo konkursu
 • SUSTAINABLE DEVELOPMENT

 • SPIRITUALITY

 • Copyright 2007-2013 by Wanda Pazdan
  Kopiowanie i publikowanie treści pochodzących z tej strony, bez wiedzy i zgody wyrażonej na piśmie przez autora i redaktora, jest zabronione.
  Zezwala się na drukowanie treści artykułów do użytku własnego, bez prawa do publikacji.