• Strona

  EMI Wanda Pazdan - archiwalna strona.

  Sorry for inconveniences.

 • Ostatnie wpisy

 • Kategorie

 • Archiwum


 • Logo festiwalu


  Informacje o działalności

  Jest to archiwalna strona.

  Aktualnie prowadzę działalność gospodarczą emi.pl Wanda Pazdan i stronę wandapazdan.pl


  Firmę EMI Wanda Pazdan wyrejestrowałam w dniu 1 stycznia 2011 z powodów ekonomicznych.

  WP = Wanda PazdanPełnię funkcję  PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ ATMOTERM S.A., co nie daje mi prawa do reprezentowania tej Spółki, dlatego moje opinie wyrażane na łamach www.emi.pl i www.wandapazdan.pl nie były i nie są opiniami Spółki ATMOTERM S.A., stanowią moje spojrzenie na dany temat.

  Działam jako niezależna imaginative progressive thinker.

  logo-emi-wanda-pazdan.JPG     EMI oznacza teraz:

  E – E3: economy, ecology, equity,

  M – music,

  I – I3 – international, intergalactical, intuitive.


  Jestem autorem książek i  publikacji w tematach: inwentaryzacja emisji, zrównoważony rozwój.

  Studia i pierwsze prace (1964 – 1982):

  Uniwersytet Śląski, Wydział Mat-Fiz-Chem, specjalizacja fizyka teoretyczna (dyplom w 1969 i praca na Uczelni do 1971 – zajęcia ze studentami i praca programisty w Uniwersyteckim Ośrodku Obliczeniowym). Analityk, projektant systemów i programista w Centrum Obliczeniowym Bytomskiego Zjednoczenia Węglowego. Analityk systemów wspomagających technologię w Zakładach Chemicznych Blachownia. Główny specjalista ds. informatyki w Wojewódzkim Biurze Projektów Komunalnych w Opolu – organizacja Centrum obliczeniowego dla wszystkich pracowni projektowych. Otwarcie własnej firmy w Opolu z usługami dla firm i dla ludności: Pracownia Informatyczna Spectrum w 1983 roku (zezwolenie nr rej. 473/83).

  Expert ATMOTERMu (1983-2000):

  Jako Pracownia Informatyczna Spectrum, którą założyłam w 1983 roku, oprócz wielu odczytów i pokazów mikrokomputera (Wyższa Szkoła Pedagogiczna-Instytut Matematyki, TNOiK, ZETO) napisałam dla Zakładu Ciepłownictwa i Ochrony Środowiska (pózniejszy ATMOTERM), pierwszy w Polsce program do naliczania opłat za emisję do środowiska i pobór wody na ZX Spectrum, który firma, wraz z mikrokomputerami, zainstalowała prawie we wszystkich ówczesnych Urzędach Wojewódzkich. Jestem współautorem systemu SOZAT.

  W latach 1991 – 2000, między innymi, współpracowałam jako expert z Europejską Agencją Środowiska (EEA) i EIONET i UNECE Task Force on Air Emission.  Z ramienia ATMOTERM s.c. prowadziłam i wykonywałam, z zespołem z ATMOTERMu, pierwszą inwentaryzację emisji CORINAIR’90 dla Polski ( projekt PHARE umowa z Komisją Unii Europejskiej ZZ.9111/04.02/B001) . Jestem również autorem Raportu z inwentaryzacji emisji CORINAIR’90.

  Byłam kierownikiem jednego z etapów Projekt handlu emisjami dla Polski – PHARE EC/EPP/91/1.2.2 – 1994-1996 i kierowałam opracowaniem raportu końcowego;

  W latach 1998-2000 z ramienia ATMOTERM sp. z o.o. prowadziłam Centrum Unii Europejskiej dla krajów Phare d/s Emisji Zanieczyszczeń do Powietrza (PTL/AE) (EEA / EIONET), zdobywając tym samym tytuł międzynarodowego eksperta.

  Byłam Wiceprezesem i Dyrektorem Generalnym ATMOTERM sp. z o.o.  i bardzo krótko Prezesem i Dyrektorem Generalnym ATMOTERM S.A.

  Expert EMI sp. z o.o. (2001-2007):

  Autor koncepcji: Zintegrowany System Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem dla miast: Warszawa, Kielce (2001-2002)

  W latach 2004 – 2006 pracowałam w projekcie unijnym w Bośni &Hercegowinie jako międzynarodowy ekspert inwentaryzacji emisji i danych statystycznych w projekcie dla rządu, zatrudniona przez Eptisa Proyectos Internationales S.A., Madryt  -„Support to Air Monitoring, Bosnia i Herzegovina, EuropeAid/116469/C/SVBA (projekt SAM).

  Byłam Prezesem Instytutu Zarządzania Informacjami Środowiskowymi EMI sp. z o.o. (EMI sp. z o.o.)

  W latach 2003 – 2006 byłam powołana w skład Komitetu „Człowiek i Środowisko” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk.

  Expert EMI Wanda Pazdan (2007-2011)


  Historia EMI

  Cel działania firmy

  Założyłam firmę EMI Wanda Pazdan, o skróconej nazwie EMI, w lutym 2007 poprzez wpis do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Opola, pod numerem 37043. Głównym celem powołania działalności nie było szukanie dużych zysków, lecz chęć działania z pożytkiem i dostarczania satysfakcji wielu ludziom.  Oczywiście firma jest nastawiona na zysk, co wymusza jej ekonomiczną efektywność.

  Korzenie 

  Jestem współzałożycielem firmy ATMOTERM S.A. i wieloletnim, międzynarodowym konsultantem ochrony środowiska i menedżerem. Przeświadczenie o wartości wspomagania wdrażania zrównoważonego rozwoju jest rezultatem długoletniego osobistego zainteresowania zagadnieniami  zrównoważonego rozwoju, jak również zainteresowań filozofią i psychologią. Po zawirowaniach życiowych, czego konsekwencją była konieczność odejścia z ATMOTERM S.A. jako pracownik  i menedżer, samodzielnie rozwijałam i prowadziłam Instytut Zarządzania Informacjami Środowiskowymi EMI, Environmental Management Institute, KRS 0000007508), którego działalność (prowadzoną od września 2002 roku z moimi dziećmi Mateuszem i Agnieszką Pazdan) zlikwidowałam  w 2007 roku, ze względu na chęć przeprofilowania działalności i zmniejszenie kosztów jej prowadzenia. W tej firmie, z tytułu moich zainteresowań, wykonywałam pierwsze prace z dziedziny zrównoważonego rozwoju.

  Misja firmy a muzyka

  Powiązanie zagadnień impresariatu muzycznego ze wspomaganiem wdrażania zrównoważonego rozwoju nie jest przypadkowe. Według Stefana Żeromskiego: „Muzyka to jest wyłom, przez który dusza, jak więzień z więzienia leci czasem w regiony wolności. Muzyka jest córą wszystkich muz”. Natomiast Fryderyk Chopin powiedział „Najdziwniejszym z ludzi jest geniusz, ten tak daleko w przyszłość wybiega, że ginie z oczu ludzi z nim żyjących, a nie wiadomo, które pokolenie pojąć go zdoła. Geniusz ma wielki nos i świetny wąchalitis, którym kierunek wiatru przyszłości wyczuwa” … Kiedy mówimy o zrównoważonym rozwoju mamy na myśli działania strategiczne. Na Dalekim Wschodzie studenci akademii wojskowych,  są szkoleni w słuchaniu muzyki poważnej. Jest to rozbudzanie wyobraźni przyszłych strategów… A jak powiedział Einstein „Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy”…

  Misja i wizja firmy a zarządzanie zrównoważonym rozwojem

  Konstytucja Polski i Strategia Zrównoważonego Rozwoju Unii Europejskiej i inne akty prawne dają nam prawo i zobowiązują do zrównoważonego rozwoju. Misją firmy jest wspomaganie wdrażania zrównoważonego rozwoju, wspomaganie działań jednostki, menedżerów i władz wszystkich szczebli w opracowywaniu, przyjęciu, realizacji i zarządzaniu strategią zrównoważonego rozwoju. Nawet bardzo dobra strategia zrównoważonego rozwoju bez odpowiedniej świadomości i emocjonalnego przygotowania poszczególnych jednostek i społeczeństwa nie będzie efektywna. Dlatego działalność firmy silnie jest związana z obszarem emocji i wyobraźni. Adresowana jest do menedżerów, inżynierów, naukowców, samorządowców, polityków, artystów, do młodzieży i młodych duchem w celu wypracowywania wspólnej wizji w duchu zrównoważonego rozwoju oraz wypracowywania mechanizmów prawnych umożliwiających i stymulujących taki rozwój.   Firma organizuje szkolenia na zamówienie przeznaczone dla kadry kierowniczej odpowiedzialnej za zarządzanie strategią  jak również organizuje szkolenia dla ludności. Celem szkoleń jest propagowanie wiedzy związanej z tematyką zrównoważonego rozwoju, a w szczególności jego kluczowych dla procesu zarządzania zagadnień: uwarunkowań prawnych, tendencji światowych i krajowych, powiązań biznesu ze społeczeństwem i środowiskiem, jak również narzędzi wspomagania zarządzania rozwojem.


  wp.JPG   Dziękuję                                          

  herb woj opolskiego Panu Marszałkowi Województwa Opolskiego Józefowi Sebeście,

  herb-opola.gif Panu Prezydentowi Miasta Opola Ryszardowi Zembaczyńskiemu,


  Polskiemu Komitetowi ds. UNESCO     
  pkdsunesco.jpg

  logo-bcc-pion.jpg Business Centre Club oraz

  Krajowej Izbie Gospodarczej pl_dlugie_tlo-biale_kig-szary.jpg

  za kredyt zaufania wyrażony przez udzielenie patronatów.

  Dziękuję również podmiotom, które za darmowe udostępnienie sal lub publikację informacji o Konkursach i Festiwalu , zdecydowały się przyjąć na siebie rolę współorganizatora Festiwalu Zrównoważonego Rozwoju i Muzyki.

  Niestety na projekty firmy EMI nie udało się pozyskać funduszy z rynku, ani z dotacji unijnych. Filharmonia Opolska, potencjalny partner w projekcie z dotacją na działania w sferze kultury, odmówiła współpracy. Organizacje około-biznesowe i biznesowi sponsorzy zawiedli.

  Dziękuję za współpracę społecznej Kapitule Konkursów oraz Pani Aleksandrze Wójtowicz, redaktorowi czasopisma Biznes i Ekologia. Dziękuję przedstawicielom mediów za udzielenie patronatu medialnego Festiwalowi  i Konkursom. Dziękuję Panu Pawłowi Hordyńskiemu (firmie ITMaker.pl) za współpracę informatyczną przy tworzeniu i utrzymywaniu tego serwisu.

  Szczególnie dziękuję ARTYSTOM, którzy zdecydowali się ze mną współpracować. Dziękuję moim Siostrom Marii Szraiber i Weronice Schreiber-Kadlubkiewicz, że w podjętym przeze mnie przedsięwzięciu były ze mną. Dziękuję Weronice, że przyjęła funkcję dyrektora artystycznego Festiwalu Zrównoważonego Rozwoju i Muzyki. 

  Dziękuję Panu Piotrowi Jakubowskiemu (Naturics) za współpracę w temacie zmiana klimatu i Panu Przemysławowi Kwiatkowskiemu za pomoc przy pozycjonowaniu strony.

  Dziękuję moim Dzieciom  Agnieszce i Mateuszowi. Dziękuję Agnieszce za logo firmy EMI, a Mateuszowi  za pomoc techniczną. 


  Wanda Pazdan
   z domu Szraiber (Schreiber)


  ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ


  Logo konkursu
  Copyright 2007-2013 by Wanda Pazdan
  Kopiowanie i publikowanie treści pochodzących z tej strony, bez wiedzy i zgody wyrażonej na piśmie przez autora i redaktora, jest zabronione.
  Zezwala się na drukowanie treści artykułów do użytku własnego, bez prawa do publikacji.