• Strona

  EMI Wanda Pazdan - archiwalna strona.

  Sorry for inconveniences.

 • Ostatnie wpisy

 • Kategorie

 • Archiwum


 • Logo festiwalu


  Festiwal Zrównoważonego Rozwoju i Muzyki Opole 2010

     [polish]           logo2preview.jpg                       Sygnał Festiwalu

  Współorganizatorzy Festiwalu ZR/SD-M:      

  logo-emi-wanda-pazdan.JPG    logo-fenix-bie.jpg      gsw.jpg   logo_muzeum.jpg      crux.jpg   psm.jpgeftera_logo_rgb.jpg   logouo-czarne.jpg

  Cele:

  Stworzenie platformy refleksji, nowych idei i edukacji.

  Promocja polskich i zagranicznych producentów i usługodawców oraz gmin kroczących drogą zrównoważonego rozwoju.

  Wzmocnienie współpracy pomiędzy różnymi aktorami procesu wdrażania zrównoważonego rozwoju.

  Stworzenie platformy edukacji, międzynarodowej wymiany doświadczeń i kultury, wypracowywanie metod, procedur i opinii.

  Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju, jako holistycznego procesu trwającego całe życie.

  Promocja muzyki, jako narzędzia  rozbudzającego wyobraźnię, kreatywność i innowacyjność, wspomagającego proces zmiany świadomości,

  Promocja praktyk i technik wspomagających rozwój człowieka.

  Promocja Opolszczyzny.

  Inauguracja  ma miejsce 7 września w 2010 roku.

  Jedną z form realizacji Festiwalu są Warszaty pod tytułem „Zrównoważony rozwój – wizja i praktyka XXI wieku.”

  Festiwal jest ścisle powiązany z konkursami o tytuł Menedżer ZR/SD (Menedżer Zrównoważonego Rozwoju) i Gmina ZR/SD (Gmina Zrównoważonego Rozwoju). Rejestracja do konkursów trwa do 30 kwietnia 2010.

  Aktualna minimalna wersja programu.

  Patronaty honorowe:                                         

  herb woj opolskiego                                                        herb-opola.gif

  Marszałka Województwa Opolskiego     Prezydenta Miasta Opola

          pkdsunesco.jpg                            logo-bcc-pion.jpg                 

  Polski Komitet ds UNESCO          Business Centre Club 

   Krajowa Izba Gospodarcza  pl_dlugie_tlo-biale_kig-szary.jpg            

    cte_logo_grafit2.jpg                                 logo_fundacji-being-world.jpg

    COMMITMENT TO EUROPE            BEING WORLD

  Patronat medialny:   fob.gif  logo-fenix-bie.jpg logo-otv-mniejsze.jpglogo-radio-opole.jpg  logo_opole_opole_plus.jpg  nto.jpg   nto_pl.jpg   mmopole.jpg   wwwmoj-ogrodnikpl.jpg

  Dyrektor Festiwalu: Wanda Pazdan

  Dyrektor Artystyczny: Weronika Schreiber-Kadłubkiewicz

  Biuro Festiwalu i Konkursów prowadzi firma EMI  logo-emi-wanda-pazdan.JPG

  W imieniu współorganizatorów Konkursów o tytuły  Menedżer ZR/SD  i Gmina ZR/SD  oraz Festiwalu ZR/SD-M   serdecznie zapraszamy do współpracy SPONSORÓW, dla których przygotowano trzy pakiety usług:

  1. Pakiet Mecenasa                                    

  2. Pakiet Przyjaciela

  3. Pakiet Opiekuna.

  Zakup sponsoringu pomoże zbudować silną sieć poprzez serię spotkań, dyskusji, koncertów, szkoleń i imprez słowno-muzycznych, podczas których uczestnicy będą mogli wzbogacić swoją kreatywnosć i pomóc generować nowe możliwości dla wszystkich.

  Kryzys gospodarczy to zagrożenie i pole nowych możliwości.

  Wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju, nowych technologii i rozwiązań organizacyjnych, a także zmiana na poziomie działań jednostki, to  pole nowych możliwości.

  Kreatywność, energooszczędność, „odmaterializowanie” produkcji i konsumpcji, zmiana klimatu (ocieplenie czy ochłodzenie?), nowe energie, ochrona zdrowia, psychologia i muzyka, jako narzędzie rozwoju kreatywności, to ramowy zakres tematyki Festiwalu ZR/SD-M.

  [/polish][english]Sustainable Development and Music Festival, Opole 2010

                   logo2preview.jpg         Signal of the Festival ZR/SD-M               

  The co-organizers:          

   logo-emi-wanda-pazdan.JPG   logo-fenix-bie.jpg      gsw.jpg   logo_muzeum.jpg      crux.jpg psm.jpg  eftera_logo_rgb.jpg   logouo-czarne.jpg

  The goals:

  The creation of the platform of reflections, new ideas and education.

  The promotion of the Polish end the others business representatives and communes which are on sustainable development road.

  The strengthening of cooperation between different actors of sustainable development implementation process.

  The creation of education platform, international exchange of experience, expertise, culture.

  The holistic process of education for sustainable development as lifelong learning process.

  The promotion of music as a tool for imagination, creativity, innovation development, tool supporting changes of our consciousness,

  The promotion of practices and techniques for human development.

  The promotion of Opole Region.

  The inauguration of yearly Festival is 7th September 2010.

  „Sustainable Development – vision and practice in XXI century” workshops will be one of the form of realization of the Festival.

  Programme of the Festival you can see in category programme.

  The Festival is under the auspices  of:      

  Patronaty honorowe:                                         

  herb woj opolskiego                                                        herb-opola.gif

  Marszałka Województwa Opolskiego     Prezydenta Miasta Opola

          pkdsunesco.jpg                            logo-bcc-pion.jpg                 

  Polski Komitet ds UNESCO          Business Centre Club 

   Krajowa Izba Gospodarcza  pl_dlugie_tlo-biale_kig-szary.jpg            

    cte_logo_grafit2.jpg                                 logo_fundacji-being-world.jpg

    COMMITMENT TO EUROPE            BEING WORLD

       

  The media patronage: 

    fob.gif  logo-fenix-bie.jpg logo-otv-mniejsze.jpglogo-radio-opole.jpg  logo_opole_opole_plus.jpg  nto.jpg   nto_pl.jpg   mmopole.jpg  wwwmoj-ogrodnikpl.jpg

  Manager of the Festival: Wanda Pazdan

  Artistic Manager: Weronika Schreiber-Kadłubkiewicz

  EMI manage the Festival office.

  We   cordially invite SPONSORS. There are three packages of services:

  1. Maecenas pack                                    

  2. Friend pack

  3. Guardian pack.

  You can help us to build a powerful network through a series of meetings, discussions, concerts, trainings and events where participants will have opportunities to enrich creativity and  to help generate new possibilities for everybody.

  Economical recession it is a danger and an area of new possibilities.

  The implementation of sustainable development, new technologies, new organizational solutions, as well changes of our awarness – it is an area of new possibilities.

  Creativity, energy efficiency, material efficiency of production and consumption, climate change (warming or cooling?), new energy, health care, psychology and music, as tools for creativity development, it is a thematic framework of ZR/SD-M Festival .

  [/english]


  ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ


  Logo konkursu
  Copyright 2007-2013 by Wanda Pazdan
  Kopiowanie i publikowanie treści pochodzących z tej strony, bez wiedzy i zgody wyrażonej na piśmie przez autora i redaktora, jest zabronione.
  Zezwala się na drukowanie treści artykułów do użytku własnego, bez prawa do publikacji.