• Strona

  EMI Wanda Pazdan - archiwalna strona.

  Sorry for inconveniences.

 • Ostatnie wpisy

 • Kategorie

 • Archiwum


 • Logo festiwalu


  Duchowość i Europa 2020
  Wanda Pazdan 13 lut 2013

  Innowacyjność umieszczono w sercu Strategii Europa 2020. Ponieważ obywatel jest stroną Strategii Europa 2020, oznacza to, że rozwój wewnętrzny każdego z nas ma kolosalny wpływ na realizację tej strategii, budowę społeczeństwa obywatelskiego i rozwój kraju.

  „Człowiek jest istotą psychofizyczną, ma mózg i dzięki temu myśli, że myśli…”   napisał pisarz amerykański Ambrowe Bierce na początku XX wieku. Mamy XXI wiek i dużo większą wiedzę na ten temat… Pytanie, czy chcemy powszechnie uruchomić kanały kreatywności, czy też trzymać je pod kontrolą?…

  Nie tylko wdrażanie tego co uczelnia ma na półkach, ale kreatywne dochodzenie do nowych modeli produktów, usług i modeli biznesu – tak sobie wyobrażam realizację innowacyjności. Więcej innowacyjnych produktów, usług i modeli biznesu powstanie, gdy nauczymy nasze dzieci, młodzież i dorosłych wyzwalać rozwój duchowy, a nie tylko przyswajać wiedzę. Nauczenie zasad zrównoważonego rozwoju spowoduje zwiększenie szans na to, że innowacyjny produkt, czy usługa, czy też nowy biznes powstaną w zgodzie z tymi zasadami. Na przykład nie chodzi tu o nowy „serek”, to znaczy w nowym opakowaniu, z nowymi dodatkami, często szkodliwymi dla zdrowia, ale o „serek” , który jest przyjazny dla naszego zdrowia i powstaje nie tylko z myślą o zysku przedsiębiorstwa, ale także z myślą o jakości życia społeczeństw i jakości środowiska. Mowa tu o całym czasie życia produktu, to znaczy od zaprojektowania do zakończenia czasu życia produktu, wraz z opakowaniem i logistyką całego procesu życia produktu.

  Kreatywność jest ściśle związana z duchowością. Nasza szkoła i uczelnie zmieniły się trochę  na lepsze pod tym względem, ale apeluję do decydentów,  o większą troskę o rozwój duchowy społeczeństwa. Obawiam się, że powszechnie prowadzone lekcje religii tego nie załatwią, głównie ze względu na sposób, w jaki często są prowadzone. Im bardziej świadomie będziemy się otwierać na „skarbnicę myśli” tym więcej wymyślimy…

  „Duchowość nie będzie dla ludzi miejscem odosobnienia, miejscem ucieczki od codziennych kłopotów i swojej bezsilności. Człowiek poprzez swój rozwój duchowy rozumiał będzie odnajdywanie w sobie coraz szerszych i głębszych przestrzeni dobra, wrażliwości, mądrości oraz siły sprawczych umożliwiających mu budowanie harmonii w sobie i harmonii ze światem zewnętrznym. Duchowość jego, poprzez szeroko rozumianą twórczość, dążyć będzie do odnajdywania wokół siebie energii, wibracji wspierających, a nie osłabiających, nie niszczących człowieka.” [E.Nowalska]

  Komentarze wyłączone.


  ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ


  Logo konkursu
  Copyright 2007-2013 by Wanda Pazdan
  Kopiowanie i publikowanie treści pochodzących z tej strony, bez wiedzy i zgody wyrażonej na piśmie przez autora i redaktora, jest zabronione.
  Zezwala się na drukowanie treści artykułów do użytku własnego, bez prawa do publikacji.