• Strona

  EMI Wanda Pazdan - archiwalna strona.

  Sorry for inconveniences.

 • Ostatnie wpisy

 • Kategorie

 • Archiwum


 • Logo festiwalu


  Sponsorzy Festiwalu ZR/SD-M Opole 2010
  Wanda Pazdan 7 wrz 2010

  Udało się pozyskać tylko jednego sponsora – ATMOTERM S.A w kategorii Opiekuna (5000zł), co nie gwarantowało pokrycia planowanych kosztów Festiwalu. Fundusze zostały zwrócone sponsorowi.

  Informacja
  Wanda Pazdan 7 wrz 2010

  Festiwal Zrównoważonego Rozwoju i Muzyki nie odbył się z powodu braku sponsorów.  Udało się pozyskać jednego sponsora -ATMOTERM S.A. – w kategorii  Opiekun (5000 zł), co nie pokryło istniejących i planowanych kosztów Festiwalu. Pozyskane fundusze zostały zwrócone sponsorowi.

  Nie udało się również pozyskać dotacji na ten cel, gdyż potencjalne podmioty, z którymi firma EMI mogła startować do istniejących funduszy, odmówiły współpracy (jak na przykład Filharmonia Opolska).

   

     logo2preview.jpg                       Sygnał Festiwalu

  Współorganizatorzy Festiwalu ZR/SD-M:      

  logo-emi-wanda-pazdan.JPG    logo-fenix-bie.jpg      gsw.jpg   logo_muzeum.jpg      crux.jpg   psm.jpgeftera_logo_rgb.jpg   logouo-czarne.jpg

  Cele:

  Stworzenie platformy refleksji, nowych idei i edukacji.

  Promocja polskich i zagranicznych producentów i usługodawców oraz gmin kroczących drogą zrównoważonego rozwoju.

  Wzmocnienie współpracy pomiędzy różnymi aktorami procesu wdrażania zrównoważonego rozwoju.

  Stworzenie platformy edukacji, międzynarodowej wymiany doświadczeń i kultury, wypracowywanie metod, procedur i opinii.

  Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju, jako holistycznego procesu trwającego całe życie.

  Promocja muzyki, jako narzędzia  rozbudzającego wyobraźnię, kreatywność i innowacyjność, wspomagającego proces zmiany świadomości,

  Promocja praktyk i technik wspomagających rozwój człowieka.

  Promocja Opolszczyzny.

  Inauguracja  ma miejsce 7 września w 2010 roku.

  Jedną z form realizacji Festiwalu są Warszaty pod tytułem „Zrównoważony rozwój – wizja i praktyka XXI wieku.”

  Festiwal jest ścisle powiązany z konkursami o tytuł Menedżer ZR/SD (Menedżer Zrównoważonego Rozwoju) i Gmina ZR/SD (Gmina Zrównoważonego Rozwoju). Rejestracja do konkursów trwa do 30 kwietnia 2010.

  Aktualna minimalna wersja programu.

  Patronaty honorowe:                                         

  herb woj opolskiego                                                        herb-opola.gif

  Marszałka Województwa Opolskiego     Prezydenta Miasta Opola

  pkdsunesco.jpg        Polski Komitet ds UNESCO

   cte_logo_grafit.jpg   COMMITMENT TO EUROPE arts & business

  logo_fundacji-being-world.jpg          BEING WORLD

  logo-bcc-pion.jpg              pl_dlugie_tlo-biale_kig-szary.jpg

  Business Centre Club          Krajowa Izba Gospodarcza

  Patronat medialny:   fob.gif  logo-fenix-bie.jpg logo-otv-mniejsze.jpglogo-radio-opole.jpg  logo_opole_opole_plus.jpg  nto.jpg   nto_pl.jpg   mmopole.jpg  wwwmoj-ogrodnikpl.jpg

  Dyrektor Festiwalu: Wanda Pazdan

  Dyrektor Artystyczny: Weronika Schreiber-Kadłubkiewicz

  Biuro Festiwalu i Konkursów prowadzi firma EMI  logo-emi-wanda-pazdan.JPG

  W imieniu współorganizatorów Konkursów o tytuły  Menedżer ZR/SD  i Gmina ZR/SD  oraz Festiwalu ZR/SD-M   serdecznie zapraszamy do współpracy SPONSORÓW, dla których przygotowano trzy pakiety usług:

  1. Pakiet Mecenasa                                    

  2. Pakiet Przyjaciela

  3. Pakiet Opiekuna.

  Zakup sponsoringu pomoże zbudować silną sieć poprzez serię spotkań, dyskusji, koncertów, szkoleń i imprez słowno-muzycznych, podczas których uczestnicy będą mogli wzbogacić swoją kreatywnosć i pomóc generować nowe możliwości dla wszystkich.

  Kryzys gospodarczy to zagrożenie i pole nowych możliwości.

  Wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju, nowych technologii i rozwiązań organizacyjnych, a także zmiana na poziomie działań jednostki, to  pole nowych możliwości.

  Kreatywność, energooszczędność, „odmaterializowanie” produkcji i konsumpcji, zmiana klimatu, nowe energie, ochrona zdrowia, psychologia i muzyka, jako narzędzie rozwoju kreatywności, to ramowy zakres tematyki Festiwalu ZR/SD-M.

  Nr Kiedy Co Kto Gdzie
  1 7 IX Gala InauguracyjnaKoncert The Stone przedstawiciele współorganizatorów, sponsorów i laureatów konkursów oraz zaproszeni goście Sala Sejmiku Samorządu Województwa Opolskiego
  2 7 IX Konferencja prasowa dyrekcja festiwalu i przedstawiciele współorganizatorów   oraz kapituły konkursów Foyer Sali Sejmiku Samorządu Województwa Opolskiego
  3 9 IX Warsztaty „Zrównoważony rozwój – wizja i praktyka XXI wieku” Wanda Pazdan Sala Odczytowa Muzeum Śląska Opolskiego
  4 12 IX Koncert skrzypcowy – Sonaty J.S. Bacha Weronika Schreiber-Kadłubkiewicz Katedra Opolska
  5 14 IX Debata na temat zrównoważonego rozwoju w Polsce  połączona z konferencją prasową w PAP dyrekcja festiwalu,  przedstawiciele współorganizatorów   oraz kapituły konkursów i zaproszeni goście (przedstawiciele komitetów PAN, administracji państwowej, samorządowej, biznesu) około 50 osób Centrum Prasowe PAP Warszawa
  6 16 IX Warsztaty „Zrównoważony rozwój – wizja i praktyka XXI wieku” Wanda Pazdan Sala Audiowizualna Muzeum Śląska Opolskiego
  7 14 X Warsztaty „Zrównoważony rozwój – wizja i praktyka XXI wieku” Wanda Pazdan Sala Audiowizualna Muzeum Śląska Opolskiego
  8 19 X Dziecięce warsztaty ZR Wanda Pazdan Przedszkole nr 55
  9 5 XI Warsztaty słowno-muzyczne dla dzieci Weronika Schreiber-Kadłubkiewicz Galeria Sztuki Współczesnej
  10 21 XI Koncert śpiewu starochrześcijańskiego Iegor Reznikoff Katedra Opolska
  11 2 XII Warsztaty „Zrównoważony rozwój – wizja i praktyka XXI wieku” Wanda Pazdan Sala Odczytowa Muzeum Śląska Opolskiego
  12 7 XII Konferencja prasowa dyrekcja festiwalu i przedstawiciele współorganizatorów   oraz kapituły konkursów i laureatów Foyer Sali Sejmiku Samorządu Województwa Opolskiego
  13 7 XII Gala Zamykająca FestiwalKoncert muzyki jazzowej Take Style przedstawiciele współorganizatorów, sponsorów i laureatów konkur- sów oraz zaproszeni goście Sala Sejmiku Samorządu Województwa Opolskiego
  Koncert w Katedrze Opolskiej
  Wanda Pazdan 7 wrz 2009

  6 września 2009 odbył się koncert w Katedrze Opolskiej, który zachwycił liczną publiczność i stanowił „przedsmak” przyszłorocznego Międzynarodowego Festiwalu Zrównoważonego Rozwoju i Muzyki Opole 2010.

  logo2preview.jpg

  „Myślą przewodnią zrównoważonego rozwoju jest działanie w harmonii z otoczeniem i zapewnienie obecnym i przyszłym pokoleniom wysokiej jakości życia, która wynika także z harmonii wewnętrznej, a tej nie wyobrażam sobie bez muzyki. Cieszę się, że mogłam zaoferować słuchaczom muzykę najwyższej harmonii, czyli muzykę J.S. Bacha.”  – mówi skrzypaczka Weronika Schreiber – Kadłubkiewicz, dyrektor artystyczny Festiwalu ZR/SD-M Opole 2010.

  Relacja z koncertu ukazała się w Miejskiej Telewizji Opole, która objęła Festiwal patronatem medialnym. logo-otv-mniejsze.jpg

  Mecenas Festiwalu ZR/SD-M
  Wanda Pazdan 28 sie 2009

  Pakiet Mecenas Międzynarodowego Festiwalu Zrównoważonego Rozwoju i Muzyki  Opole IX – XII 2010

  (Mecenas Międzynarodowego Festiwalu ZR/SD-M Opole 2010)

  Mecenas Międzynarodowego Festiwalu ZR/SD-M 2010 ma prawo do:

  używania

  tytułu „Mecenas Międzynarodowego Festiwalu Zrównoważonego Rozwoju i Muzyki, Opole 2010″, jak również tytułu „Mecenas Międzynarodowego Festiwalu ZR/SD-M Opole 2010″ w kontaktach krajowych i zagranicznych od daty podpisania umowy z EMI

  czynnego udziału w Gali Inauguracyjnej

  udział Przedstawiciela Firmy w Gali Inauguracyjnej i Gali Zamykającej Festiwal zgodnie ze scenariuszem, który przewiduje możliwość wypowiedzi na scenie

  zaproszeń

  10 dwuosobowych zaproszeń na Galę Inauguracyjną 7 września 2010 (20 miejsc )

  10 dwuosobowych zaproszeń na Galę Zamykającą Festiwal 7 grudzień 2010 (20 miejsc)

  uczestnictwa

  w Klubie Zrównoważonego Rozwoju (Klub ZR/SD) na zasadach członka założyciela

  komunikatów prasowych, afiszy i materiałów reklamowych dotyczących Festiwalu ZR/SD-M Opole 2010

  informowanie o Firmie w komunikatach, na stronie EMI , na wszystkich afiszach związanych z Festiwalem, w materiałach reklamowych i prasowych, podczas Gali Inauguracyjnej i Gali Zamykającej Festiwal ZR/SD-M Opole 2010, w materiałach warsztatów i koncertów ww. Festiwalu

  zamieszczenia Logo Firmy w:

  materiałach reklamujących Festiwal (w tym afisze)

  zaproszeniu na każdą Gale

  programie każdej Gali

  materiałach informacyjnych pięciu warsztatów pod tytułem „Zrównoważony rozwój – wizja i praktyka XXI wieku”

  programach wszystkich koncertów Festiwalu

  na głównej stronie Internetowej firmy EMI

  reklamach u Partnerów Medialnych

  zamieszczenie aktywnego linku do strony Firmy

  na głównej stronie EMI aktywne linkowanie Logo Firmy do strony głównej Firmy

  zamieszczenia baneru reklamowego Firmy

  zawieszenie do końca sierpnia 2011, w terminie 5 dni od daty otrzymania baneru i podpisania umowy, na głównej stronie EMI, stronie Festiwalu ZR/SD-M i stronie Mecenas Festiwalu ZR/SD-M internetowej reklamy zgodnie z warunkami określonymi w umowie

  zamieszczenie całostronicowej reklamy Firmy w:

  książce W. Pazdan „Zrównoważony rozwój i muzyka” rozdawanej na wszystkich imprezach Festiwalu; treść i formę elektroniczną w uzgodnionym formacie przygotowuje Firma

  stoiska promocyjnego Firmy:

  stoisko promocyjne firmy w foyer Gali

  tablic reklamowych

  ustawienie 2 tablic reklamowych, przygotowanych przez Firmę, w foyer podczas każdej Gali,

  hostess

  możliwość wprowadzenia na każdą Gale po 5 hostess reprezentujących Firmę

  serwisu foto

  przekazanie Firmie praw autorskich majątkowych do zdjęć wykonywanych przez jej serwis fotograficzny podczas każdej Gali, warsztatów i koncertów Festiwalu

  Odpłatność za Pakiet „Mecenas Festiwalu ZR/SD-M Opole 2010″ wynosi 25000zł. 

  Przyjaciel Festiwalu ZR/SD-M
  Wanda Pazdan 28 sie 2009

  Pakiet Przyjaciel Międzynarodowego Festiwalu Zrównoważonego Rozwoju i Muzyki  Opole IX – XII 2010

  (Przyjaciel Międzynarodowego Festiwalu ZR/SD-M Opole 2010)

  Przyjaciel Międzynarodowego Festiwalu ZR/SD-M 2010 ma prawo do:

  używania tytułów:

  „Przyjaciel Międzynarodowego Festiwalu Zrównoważonego Rozwoju i Muzyki, Opole 2010″, jak również tytułu „Przyjaciel Międzynarodowego Festiwalu ZR/SD-M Opole 2010″ w kontaktach krajowych i zagranicznych od daty podpisania umowy z EMI do 31 grudnia 2011.

  czynnego udziału w Gali Inauguracyjnej

  udział Przedstawiciela Firmy w Gali Inauguracyjnej i Gali Zamykającej Festiwal zgodnie ze scenariuszem, który przewiduje możliwość wypowiedzi na scenie.

  zaproszeń

  5 dwuosobowych zaproszeń na Galę Inauguracyjną 7 września 2010 (10 miejsc )

  5 dwuosobowych zaproszeń na Galę Zamykającą Festiwal 7 grudzień 2010 (10 miejsc).

  uczestnictwa

  w Klubie Zrównoważonego Rozwoju (Klub ZR/SD) na zasadach członka założyciela

  komunikatów, afiszy i materiałów reklamowych dotyczących Festiwalu ZR/SD-M Opole 2010

  informowanie o Firmie w komunikatach, na stronie EMI, na wszystkich afiszach związanych z Festiwalem, w materiałach reklamowych podczas Gali Inauguracyjnej i Gali Zamykającej Festiwal ZR/SD-M Opole 2010, w materiałach warsztatów i koncertów ww. Festiwalu.

  zamieszczenia Logo Firmy w:

  materiałach reklamujących Festiwal (w tym afisze)

  zaproszeniu na każdą Gale

  programie każdej Gali

  materiałach informacyjnych pięciu Warsztatów pod tytułem „Zrównoważony rozwój – wizja i praktyka XXI wieku”

  programach wszystkich koncertów Festiwalu

  na głównej stronie Internetowej firmy EMI

  zamieszczenia aktywnego linku do strony Firmy

  na głównej stronie EMI aktywne linkowanie Loga Firmy do strony głównej Firmy

  zamieszczenia całostronicowej reklamy Firmy w:

  książce W. Pazdan „Zrównoważony Rozwój i Muzyka” rozdawanej na wszystkich imprezach Festiwalu; treść i formę elektroniczną w uzgodnionym formacie przygotowuje Firma

  tablic reklamowych

  ustawienie 1 tablicy reklamowej, przygotowanej przez Firmę, w foyer podczas każdej Gali

  hostess

  możliwość wprowadzenia na każdą Gale po 1 hostessie reprezentującej Firmę

  Odpłatność za Pakiet „Przyjaciel Międzynarodowego Festiwalu ZR/SD-M Opole 2010″ wynosi 15000zł.

  Opiekun Festiwalu ZR/SD-M
  Wanda Pazdan 28 sie 2009

  Pakiet: Opiekun Międzynarodowego Festiwalu Zrównoważonego Rozwoju i Muzyki  Opole IX – XII 2010

  (Opiekun Międzynarodowego Festiwalu ZR/SD-M Opole 2010)

  Opiekun Międzynarodowego Festiwalu ZR/SD-M Opole 2010 ma prawo do:

  używania tytułów:

   „Opiekun Międzynarodowego Festiwalu Zrównoważonego Rozwoju i Muzyki Opole 2010″, „Opiekun Międzynarodowego Festiwalu ZR/SD-M Opole 2010″ w kontaktach krajowych i zagranicznych od daty podpisania umowy z EMI do 31 grudnia 2011

  zaproszeń

  1 dwuosobowe zaproszenie na Galę Inauguracyjną 7 września 2010 (dwa miejsca)

  1 dwuosobowe zaproszenie na Galę Zamykającą Festiwal 7 grudzień 2010 (dwa miejsca)

  uczestnictwa

  w Klubie Zrównoważonego Rozwoju (Klub ZR/SD) na zasadach członka założyciela

  komunikatów w materiałach reklamowych dotyczących Festiwalu ZR/SD-M Opole 2010

  informowanie o Firmie na stronie EMI

  zamieszczenia Logo Firmy:

  na głównej stronie Internetowej firmy EMI

  zamieszczenia aktywnego linku do strony Firmy

  na głównej stronie EMI aktywne linkowanie Logo Firmy do strony głównej Firmy.

  Odpłatność za Pakiet „Opiekun Międzynarodowego Festiwalu ZR/SD-M Opole 2010″ wynosi 5000zł.


  ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ


  Logo konkursu
  Copyright 2007-2013 by Wanda Pazdan
  Kopiowanie i publikowanie treści pochodzących z tej strony, bez wiedzy i zgody wyrażonej na piśmie przez autora i redaktora, jest zabronione.
  Zezwala się na drukowanie treści artykułów do użytku własnego, bez prawa do publikacji.