• Strona

  EMI Wanda Pazdan - archiwalna strona.

  Sorry for inconveniences.

 • Ostatnie wpisy

 • Kategorie

 • Archiwum


 • Logo festiwalu


  Przyjaciel Festiwalu ZR/SD-M
  Wanda Pazdan 28 sie 2009

  Pakiet Przyjaciel Międzynarodowego Festiwalu Zrównoważonego Rozwoju i Muzyki  Opole IX – XII 2010

  (Przyjaciel Międzynarodowego Festiwalu ZR/SD-M Opole 2010)

  Przyjaciel Międzynarodowego Festiwalu ZR/SD-M 2010 ma prawo do:

  używania tytułów:

  „Przyjaciel Międzynarodowego Festiwalu Zrównoważonego Rozwoju i Muzyki, Opole 2010″, jak również tytułu „Przyjaciel Międzynarodowego Festiwalu ZR/SD-M Opole 2010″ w kontaktach krajowych i zagranicznych od daty podpisania umowy z EMI do 31 grudnia 2011.

  czynnego udziału w Gali Inauguracyjnej

  udział Przedstawiciela Firmy w Gali Inauguracyjnej i Gali Zamykającej Festiwal zgodnie ze scenariuszem, który przewiduje możliwość wypowiedzi na scenie.

  zaproszeń

  5 dwuosobowych zaproszeń na Galę Inauguracyjną 7 września 2010 (10 miejsc )

  5 dwuosobowych zaproszeń na Galę Zamykającą Festiwal 7 grudzień 2010 (10 miejsc).

  uczestnictwa

  w Klubie Zrównoważonego Rozwoju (Klub ZR/SD) na zasadach członka założyciela

  komunikatów, afiszy i materiałów reklamowych dotyczących Festiwalu ZR/SD-M Opole 2010

  informowanie o Firmie w komunikatach, na stronie EMI, na wszystkich afiszach związanych z Festiwalem, w materiałach reklamowych podczas Gali Inauguracyjnej i Gali Zamykającej Festiwal ZR/SD-M Opole 2010, w materiałach warsztatów i koncertów ww. Festiwalu.

  zamieszczenia Logo Firmy w:

  materiałach reklamujących Festiwal (w tym afisze)

  zaproszeniu na każdą Gale

  programie każdej Gali

  materiałach informacyjnych pięciu Warsztatów pod tytułem „Zrównoważony rozwój – wizja i praktyka XXI wieku”

  programach wszystkich koncertów Festiwalu

  na głównej stronie Internetowej firmy EMI

  zamieszczenia aktywnego linku do strony Firmy

  na głównej stronie EMI aktywne linkowanie Loga Firmy do strony głównej Firmy

  zamieszczenia całostronicowej reklamy Firmy w:

  książce W. Pazdan „Zrównoważony Rozwój i Muzyka” rozdawanej na wszystkich imprezach Festiwalu; treść i formę elektroniczną w uzgodnionym formacie przygotowuje Firma

  tablic reklamowych

  ustawienie 1 tablicy reklamowej, przygotowanej przez Firmę, w foyer podczas każdej Gali

  hostess

  możliwość wprowadzenia na każdą Gale po 1 hostessie reprezentującej Firmę

  Odpłatność za Pakiet „Przyjaciel Międzynarodowego Festiwalu ZR/SD-M Opole 2010″ wynosi 15000zł.

  Komentarze wyłączone.


  ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ


  Logo konkursu
  Copyright 2007-2013 by Wanda Pazdan
  Kopiowanie i publikowanie treści pochodzących z tej strony, bez wiedzy i zgody wyrażonej na piśmie przez autora i redaktora, jest zabronione.
  Zezwala się na drukowanie treści artykułów do użytku własnego, bez prawa do publikacji.