• Strona

  EMI Wanda Pazdan - archiwalna strona.

  Sorry for inconveniences.

 • Ostatnie wpisy

 • Kategorie

 • Archiwum


 • Logo festiwalu


  Archiwum z miesiąca: sierpnia, 2009

  Mecenas Festiwalu ZR/SD-M
  Wanda Pazdan 28 sie 2009

  Pakiet Mecenas Międzynarodowego Festiwalu Zrównoważonego Rozwoju i Muzyki  Opole IX – XII 2010

  (Mecenas Międzynarodowego Festiwalu ZR/SD-M Opole 2010)

  Mecenas Międzynarodowego Festiwalu ZR/SD-M 2010 ma prawo do:

  używania

  tytułu „Mecenas Międzynarodowego Festiwalu Zrównoważonego Rozwoju i Muzyki, Opole 2010″, jak również tytułu „Mecenas Międzynarodowego Festiwalu ZR/SD-M Opole 2010″ w kontaktach krajowych i zagranicznych od daty podpisania umowy z EMI

  czynnego udziału w Gali Inauguracyjnej

  udział Przedstawiciela Firmy w Gali Inauguracyjnej i Gali Zamykającej Festiwal zgodnie ze scenariuszem, który przewiduje możliwość wypowiedzi na scenie

  zaproszeń

  10 dwuosobowych zaproszeń na Galę Inauguracyjną 7 września 2010 (20 miejsc )

  10 dwuosobowych zaproszeń na Galę Zamykającą Festiwal 7 grudzień 2010 (20 miejsc)

  uczestnictwa

  w Klubie Zrównoważonego Rozwoju (Klub ZR/SD) na zasadach członka założyciela

  komunikatów prasowych, afiszy i materiałów reklamowych dotyczących Festiwalu ZR/SD-M Opole 2010

  informowanie o Firmie w komunikatach, na stronie EMI , na wszystkich afiszach związanych z Festiwalem, w materiałach reklamowych i prasowych, podczas Gali Inauguracyjnej i Gali Zamykającej Festiwal ZR/SD-M Opole 2010, w materiałach warsztatów i koncertów ww. Festiwalu

  zamieszczenia Logo Firmy w:

  materiałach reklamujących Festiwal (w tym afisze)

  zaproszeniu na każdą Gale

  programie każdej Gali

  materiałach informacyjnych pięciu warsztatów pod tytułem „Zrównoważony rozwój – wizja i praktyka XXI wieku”

  programach wszystkich koncertów Festiwalu

  na głównej stronie Internetowej firmy EMI

  reklamach u Partnerów Medialnych

  zamieszczenie aktywnego linku do strony Firmy

  na głównej stronie EMI aktywne linkowanie Logo Firmy do strony głównej Firmy

  zamieszczenia baneru reklamowego Firmy

  zawieszenie do końca sierpnia 2011, w terminie 5 dni od daty otrzymania baneru i podpisania umowy, na głównej stronie EMI, stronie Festiwalu ZR/SD-M i stronie Mecenas Festiwalu ZR/SD-M internetowej reklamy zgodnie z warunkami określonymi w umowie

  zamieszczenie całostronicowej reklamy Firmy w:

  książce W. Pazdan „Zrównoważony rozwój i muzyka” rozdawanej na wszystkich imprezach Festiwalu; treść i formę elektroniczną w uzgodnionym formacie przygotowuje Firma

  stoiska promocyjnego Firmy:

  stoisko promocyjne firmy w foyer Gali

  tablic reklamowych

  ustawienie 2 tablic reklamowych, przygotowanych przez Firmę, w foyer podczas każdej Gali,

  hostess

  możliwość wprowadzenia na każdą Gale po 5 hostess reprezentujących Firmę

  serwisu foto

  przekazanie Firmie praw autorskich majątkowych do zdjęć wykonywanych przez jej serwis fotograficzny podczas każdej Gali, warsztatów i koncertów Festiwalu

  Odpłatność za Pakiet „Mecenas Festiwalu ZR/SD-M Opole 2010″ wynosi 25000zł. 

  Przyjaciel Festiwalu ZR/SD-M
  Wanda Pazdan 28 sie 2009

  Pakiet Przyjaciel Międzynarodowego Festiwalu Zrównoważonego Rozwoju i Muzyki  Opole IX – XII 2010

  (Przyjaciel Międzynarodowego Festiwalu ZR/SD-M Opole 2010)

  Przyjaciel Międzynarodowego Festiwalu ZR/SD-M 2010 ma prawo do:

  używania tytułów:

  „Przyjaciel Międzynarodowego Festiwalu Zrównoważonego Rozwoju i Muzyki, Opole 2010″, jak również tytułu „Przyjaciel Międzynarodowego Festiwalu ZR/SD-M Opole 2010″ w kontaktach krajowych i zagranicznych od daty podpisania umowy z EMI do 31 grudnia 2011.

  czynnego udziału w Gali Inauguracyjnej

  udział Przedstawiciela Firmy w Gali Inauguracyjnej i Gali Zamykającej Festiwal zgodnie ze scenariuszem, który przewiduje możliwość wypowiedzi na scenie.

  zaproszeń

  5 dwuosobowych zaproszeń na Galę Inauguracyjną 7 września 2010 (10 miejsc )

  5 dwuosobowych zaproszeń na Galę Zamykającą Festiwal 7 grudzień 2010 (10 miejsc).

  uczestnictwa

  w Klubie Zrównoważonego Rozwoju (Klub ZR/SD) na zasadach członka założyciela

  komunikatów, afiszy i materiałów reklamowych dotyczących Festiwalu ZR/SD-M Opole 2010

  informowanie o Firmie w komunikatach, na stronie EMI, na wszystkich afiszach związanych z Festiwalem, w materiałach reklamowych podczas Gali Inauguracyjnej i Gali Zamykającej Festiwal ZR/SD-M Opole 2010, w materiałach warsztatów i koncertów ww. Festiwalu.

  zamieszczenia Logo Firmy w:

  materiałach reklamujących Festiwal (w tym afisze)

  zaproszeniu na każdą Gale

  programie każdej Gali

  materiałach informacyjnych pięciu Warsztatów pod tytułem „Zrównoważony rozwój – wizja i praktyka XXI wieku”

  programach wszystkich koncertów Festiwalu

  na głównej stronie Internetowej firmy EMI

  zamieszczenia aktywnego linku do strony Firmy

  na głównej stronie EMI aktywne linkowanie Loga Firmy do strony głównej Firmy

  zamieszczenia całostronicowej reklamy Firmy w:

  książce W. Pazdan „Zrównoważony Rozwój i Muzyka” rozdawanej na wszystkich imprezach Festiwalu; treść i formę elektroniczną w uzgodnionym formacie przygotowuje Firma

  tablic reklamowych

  ustawienie 1 tablicy reklamowej, przygotowanej przez Firmę, w foyer podczas każdej Gali

  hostess

  możliwość wprowadzenia na każdą Gale po 1 hostessie reprezentującej Firmę

  Odpłatność za Pakiet „Przyjaciel Międzynarodowego Festiwalu ZR/SD-M Opole 2010″ wynosi 15000zł.

  Opiekun Festiwalu ZR/SD-M
  Wanda Pazdan 28 sie 2009

  Pakiet: Opiekun Międzynarodowego Festiwalu Zrównoważonego Rozwoju i Muzyki  Opole IX – XII 2010

  (Opiekun Międzynarodowego Festiwalu ZR/SD-M Opole 2010)

  Opiekun Międzynarodowego Festiwalu ZR/SD-M Opole 2010 ma prawo do:

  używania tytułów:

   „Opiekun Międzynarodowego Festiwalu Zrównoważonego Rozwoju i Muzyki Opole 2010″, „Opiekun Międzynarodowego Festiwalu ZR/SD-M Opole 2010″ w kontaktach krajowych i zagranicznych od daty podpisania umowy z EMI do 31 grudnia 2011

  zaproszeń

  1 dwuosobowe zaproszenie na Galę Inauguracyjną 7 września 2010 (dwa miejsca)

  1 dwuosobowe zaproszenie na Galę Zamykającą Festiwal 7 grudzień 2010 (dwa miejsca)

  uczestnictwa

  w Klubie Zrównoważonego Rozwoju (Klub ZR/SD) na zasadach członka założyciela

  komunikatów w materiałach reklamowych dotyczących Festiwalu ZR/SD-M Opole 2010

  informowanie o Firmie na stronie EMI

  zamieszczenia Logo Firmy:

  na głównej stronie Internetowej firmy EMI

  zamieszczenia aktywnego linku do strony Firmy

  na głównej stronie EMI aktywne linkowanie Logo Firmy do strony głównej Firmy.

  Odpłatność za Pakiet „Opiekun Międzynarodowego Festiwalu ZR/SD-M Opole 2010″ wynosi 5000zł.

  emi_small1zaproszenie.jpgemi_small2.jpg


  ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ


  Logo konkursu
  Copyright 2007-2013 by Wanda Pazdan
  Kopiowanie i publikowanie treści pochodzących z tej strony, bez wiedzy i zgody wyrażonej na piśmie przez autora i redaktora, jest zabronione.
  Zezwala się na drukowanie treści artykułów do użytku własnego, bez prawa do publikacji.