• Strona

  EMI Wanda Pazdan - archiwalna strona.

  Sorry for inconveniences.

 • Ostatnie wpisy

 • Kategorie

 • Archiwum


 • Logo festiwalu


  Mecenas Festiwalu ZR/SD-M
  Wanda Pazdan 28 sie 2009

  Pakiet Mecenas Międzynarodowego Festiwalu Zrównoważonego Rozwoju i Muzyki  Opole IX – XII 2010

  (Mecenas Międzynarodowego Festiwalu ZR/SD-M Opole 2010)

  Mecenas Międzynarodowego Festiwalu ZR/SD-M 2010 ma prawo do:

  używania

  tytułu „Mecenas Międzynarodowego Festiwalu Zrównoważonego Rozwoju i Muzyki, Opole 2010″, jak również tytułu „Mecenas Międzynarodowego Festiwalu ZR/SD-M Opole 2010″ w kontaktach krajowych i zagranicznych od daty podpisania umowy z EMI

  czynnego udziału w Gali Inauguracyjnej

  udział Przedstawiciela Firmy w Gali Inauguracyjnej i Gali Zamykającej Festiwal zgodnie ze scenariuszem, który przewiduje możliwość wypowiedzi na scenie

  zaproszeń

  10 dwuosobowych zaproszeń na Galę Inauguracyjną 7 września 2010 (20 miejsc )

  10 dwuosobowych zaproszeń na Galę Zamykającą Festiwal 7 grudzień 2010 (20 miejsc)

  uczestnictwa

  w Klubie Zrównoważonego Rozwoju (Klub ZR/SD) na zasadach członka założyciela

  komunikatów prasowych, afiszy i materiałów reklamowych dotyczących Festiwalu ZR/SD-M Opole 2010

  informowanie o Firmie w komunikatach, na stronie EMI , na wszystkich afiszach związanych z Festiwalem, w materiałach reklamowych i prasowych, podczas Gali Inauguracyjnej i Gali Zamykającej Festiwal ZR/SD-M Opole 2010, w materiałach warsztatów i koncertów ww. Festiwalu

  zamieszczenia Logo Firmy w:

  materiałach reklamujących Festiwal (w tym afisze)

  zaproszeniu na każdą Gale

  programie każdej Gali

  materiałach informacyjnych pięciu warsztatów pod tytułem „Zrównoważony rozwój – wizja i praktyka XXI wieku”

  programach wszystkich koncertów Festiwalu

  na głównej stronie Internetowej firmy EMI

  reklamach u Partnerów Medialnych

  zamieszczenie aktywnego linku do strony Firmy

  na głównej stronie EMI aktywne linkowanie Logo Firmy do strony głównej Firmy

  zamieszczenia baneru reklamowego Firmy

  zawieszenie do końca sierpnia 2011, w terminie 5 dni od daty otrzymania baneru i podpisania umowy, na głównej stronie EMI, stronie Festiwalu ZR/SD-M i stronie Mecenas Festiwalu ZR/SD-M internetowej reklamy zgodnie z warunkami określonymi w umowie

  zamieszczenie całostronicowej reklamy Firmy w:

  książce W. Pazdan „Zrównoważony rozwój i muzyka” rozdawanej na wszystkich imprezach Festiwalu; treść i formę elektroniczną w uzgodnionym formacie przygotowuje Firma

  stoiska promocyjnego Firmy:

  stoisko promocyjne firmy w foyer Gali

  tablic reklamowych

  ustawienie 2 tablic reklamowych, przygotowanych przez Firmę, w foyer podczas każdej Gali,

  hostess

  możliwość wprowadzenia na każdą Gale po 5 hostess reprezentujących Firmę

  serwisu foto

  przekazanie Firmie praw autorskich majątkowych do zdjęć wykonywanych przez jej serwis fotograficzny podczas każdej Gali, warsztatów i koncertów Festiwalu

  Odpłatność za Pakiet „Mecenas Festiwalu ZR/SD-M Opole 2010″ wynosi 25000zł. 

  Komentarze wyłączone.


  ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ


  Logo konkursu
  Copyright 2007-2013 by Wanda Pazdan
  Kopiowanie i publikowanie treści pochodzących z tej strony, bez wiedzy i zgody wyrażonej na piśmie przez autora i redaktora, jest zabronione.
  Zezwala się na drukowanie treści artykułów do użytku własnego, bez prawa do publikacji.