• Strona

  EMI Wanda Pazdan - archiwalna strona.

  Sorry for inconveniences.

 • Ostatnie wpisy

 • Kategorie

 • Archiwum


 • Logo festiwalu


  CSR Odpowiedzialny biznes
  Wanda Pazdan 22 lis 2008

  W ostatnim roku znacznie wzrosła ilość firm, które pojawiają się w przeglądarce Google na hasła:

  Odpowiedzialny biznes,

  Etyka biznesu,

  Zrównoważony rozwój,

  CSR (Corporate Social Responsible),

  Ethical Corporation,

  Accountability.

  Budzi to optymizm, szczególnie, jeżeli poza sformułowaniem i ogłoszeniem w Internecie strategii zrównoważonego rozwoju danej jednostki organizacyjnej, mamy przełożenie tej strategii na plany działań i cały wewnętrzny system zarządzania i współpracę z interesariuszami.

  Szkoda, że w zasadzie tylko media z branży ochrony środowiska o tym piszą.

  W Polsce Ministerstwo Gospodarki ma aktualnie wiodącą rolę we wdrażaniu zrównoważonego rozwoju. Brakuje koordynatora zarządzającego zrównoważonym rozwojem Polski na szczeblu Rządu RP. 

  Biznes w Polsce, niezależnie od rządzących ugrupowań, ma szanse realizować zasady zrównoważonego rozwoju.

  Wiek IXX był wiekiem przemysłu, wiek XX wiekiem nauki i komputera, wiek XXI, zdaniem ekspertów, będzie wiekiem włączenia do działalności biznesu potrzeb społeczności i szacunku dla środowiska naturalnego.

  W ubiegłym roku CSR stał się nawet obszarem polityki państwa w kilku krajach europejskich i na świecie. Rządy wielu państw doceniły znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu.  Toczy się dyskusja na temat nowej roli biznesu w społeczeństwie.

  W lipcu 2008 roku opublikowany został w dokumencie COM(2008) 397 Komunikat Komisji Do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów dotyczący planu działania na rzecz zrównoważonej konsumpcji i produkcji oraz zrównoważonej polityki przemysłowej.

  Już w 2006 roku Komisja wydała dokument COM(2006) 136 Komunikat w sprawie uczynienia Europy liderem w zakresie odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw.

  Komentarze wyłączone.


  ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ


  Logo konkursu
  Copyright 2007-2013 by Wanda Pazdan
  Kopiowanie i publikowanie treści pochodzących z tej strony, bez wiedzy i zgody wyrażonej na piśmie przez autora i redaktora, jest zabronione.
  Zezwala się na drukowanie treści artykułów do użytku własnego, bez prawa do publikacji.