• Strona

  EMI Wanda Pazdan - archiwalna strona.

  Sorry for inconveniences.

 • Ostatnie wpisy

 • Kategorie

 • Archiwum


 • Logo festiwalu


  Zrównoważony rozwój a EU SDS i Strategia EUROPA 2020
  Wanda Pazdan 20 kwi 2010

  Najnowsza Strategia Unii  Europejskiej EUROPA 2020 – strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu – to strategia w zasadzie implementująca strategię Sustainable Development Strategy (SDS).  Mówi wprawdzie o innych trzech filarach, ale wczytując się dokładnie w treść strategii EUROPA 2020 znajdujemy implementację podejścia opartego na rozwoju kapitału biznesu, rozwoju kapitału społecznego i ochronie środowiska (a więc ochronie i rozwoju kapitału środowiska).

  Konkursy o tytuł „Menedżer Zrównoważonego Rozwoju” i „Gmina Zrównoważonego Rozwoju” zostały ogłoszone przed zatwierdzeniem strategii EUROPA 2020. Zatwierdzenie tej strategii nastąpi dopiero w czerwcu 2010 na szczycie rady Europejskiej. Dlatego, gdy mówimy o strategii zrównoważonego rozwoju w materiałach konkursowych odnosimy to do EU SDS.

  Uważne przeczytanie obydwu tekstów strategii  pozwala stwierdzić implementację EU SDS w strategii EUROPA 2020.  Cieszy to, bo strategia EUROPA 2020, która  zastąpi Strategię Lizbońską, ma zaplanowany system  zarządzania. Planowany jest nadzór nad państwami członkowskimi. Umożliwi to wykorzystanie już istniejących instrumentów koordynacji, wypracowanych dla Strategii Lizbońskiej oraz planowane wzmocnienie ich. Komisja Europejska co roku będzie monitorowała rozwój sytuacji w oparciu o zestaw wskaźników pokazujących ogólny postęp w tworzeniu inteligentnej, zielonej gospodarki sprzyjającej włączeniu społecznemu, o wysokiej stopie zatrudnienia, wydajności i spójności społecznej. W proces monitorowania planuje się włączyć pełne zaangażowanie Rady Europejskiej, Rady Ministrów, Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów, władz krajowych, regionalnych i lokalnych, parlamenty krajowe, partnerzy socjalni oraz przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego.

  „Sukces nowej strategii będzie zatem w głównej mierze zależał od tego, na ile instytucje Unii Europejskiej, państwa członkowskie oraz regiony będą umiały przekonująco wyjaśnić, że reformy są nieuniknione i niezbędne do utrzymania obecnej jakości życia i modeli społecznych, a również od tego, jak będą przekazywać swoją wizję Europy i państw członkowskich w 2020 roku i informować o tym, jakiego udziału oczekują od obywateli, środowisk biznesowych i ich organizacji przedstawicielskich.”

  Konkursy o tytuł „Menedżer Zrównoważonego Rozwoju”, „Gmina Zrównoważonego Rozwoju” i Festiwal Zrównoważonego Rozwoju i Muzyki Opole 2010 mają charakter edukacyjny i promocyjny w stosunku do strategii zrównoważonego rozwoju EU.

  Wanda Pazdan

  Dyrektor Biura Konkursów i Festiwalu

  Komentarze wyłączone.


  ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ


  Logo konkursu
  Copyright 2007-2013 by Wanda Pazdan
  Kopiowanie i publikowanie treści pochodzących z tej strony, bez wiedzy i zgody wyrażonej na piśmie przez autora i redaktora, jest zabronione.
  Zezwala się na drukowanie treści artykułów do użytku własnego, bez prawa do publikacji.